Voidaanko kaikki maailman sairaudet parantaa?

Sitteri vain lyhytaikaiseen käyttöön

Vauva ei aluksi osaa mitään ja onkin siksi vanhempiensa huolenpidosta riippuvainen. Kuten tiedämme jokainen vauva on yksilö jo heti syntyessään, ja kaikilla on omat tarpeensa. Jotkut nyytit nukkuvat enemmän, jopa 21 tuntia ja toiset vähemmän, hyvä jos 16 tuntia. Vauvan kasvaessa ja kehittyessä huomataan kehitystä myös temperamentissa, joka myös määrittelee lapsen käyttäytymistä. sitteri pitää vauvan tyytyväisenä pitkään, jos lapsi on ns. pienitarpeinen. Tämän vauvan vastakohtana on suuritarpeinen vauva, joka saattaa mieluummin haluta viettää aikaa sylissä tai rinnalla. Vaikka sitteri on hyvä apu arjessa monille vanhemmille, kannattaa sen käytössä olla tarkka. Lapsi ei niinkään tarvitse istumisen tai liikkumisen harjoitteluun mitään apuvälineitä. Apuvälineet ovat toki hyviä lyhytkestoista oleskelua varten, jolloin äiti tai isä voi esimerkiksi pikaisesti hoitaa jonkin kotiaskareen, kuten tiskin tai tai ruuanlaiton. Jos sitteriä, kävelytuolia tai hyppykiikkua käytetään liian paljon, voi vauvalle aiheutua ylimääräistä lihasjännitystä ja myös varvasastuntaa. Motorisen kehityksen kannalta vauvalle paras tapa tutustua omaan kehoonsa on maata selällään, jolloin hänellä on enemmän tilaa liikuttaa kehoaan ja raajojaan monipuolisemmin.voidaanko-kaikki-maailman-sairaudet-parantaa-2

Tupakointi tappaa jopa puolet tupakoivista henkilöistä

Tupakointi on viimevuosina vähentynyt Suomessa, kiitos tarpeeksi ajoissa aloitetun valistustyön, mutta silti tupakointi aiheuttaa vuosittain miljoonien ihmisten kuoleman ympäri maailmaa. Monet tupakoivat, koska haluavat. Joillekin se taas on vain paha tapa. Tupakointi saattaa olla tapa irtaantua hetkeksi kivuista tai arjen stressistä. Oli syy mikä tahansa, se ei silti poista tupakoinnin aiheuttamia terveydellisiä haittoja. Tiedebasaarin artikkelissa kerrotaan, että jopa puolet tupakoivista henkilöistä menehtyy tupakoinnin aiheuttamiin eri sairauksiin. Syöpä on näistä sairauksista yleisin. Syöpäkuolemista jopa 22 prosenttia on aiheutunut tupakoinnista. Tiedebasaarin mukaan maailmalla on tilastoitu noin 1.7 miljoonaa ihmistä, jotka kuolevat tupakoinnin takia, kun taas Euroopassa vastaava luku on 300 000. Maailmalla onkin määritelty erilaisia rajoituksia, joiden toivotaan vähentävän tupakoinnin aiheuttamia kuolemia. Mutta auttavatko ne? Vähentyykö tupakointi todellakin, jos rajoitamme ja kiellämme tupakan markkinoinnin tai korottamme tupakkatuotteiden verotusta? Auttaako se, jos asetamme tupakointikieltoja ja verotamme ankaralla kädellä tupakkayritysten voittoja? Hyvässä lykyssä rajoitukset vähentävät tupakkatuotteiden myyntiä ja käyttöä, mutta ne eivät välttämättä poista alkuperäistä ongelmaa.

Reply